Pakalpojumi


Sniedzu daždažādus juridiskus pakalpojumus un arī veicu tulkojumus uz un no angļu valodas.

Agrāk, kad atrados tuvāk tiesām, galvenokārt nodarbojos ar uzstāšanos dažādās tiesās.  

Tagad, galvenā darbības novirze man ir testāmentu  rakstīšana un to izpilde, resp. mantojumu kārtošana.  

Arvien esmu veicis juridiskos procesus kas saistīti ar nekustāmo īpašumu un arī uzņēmumu pirkšanu un pārdošanu.

Latvijas tiesās esmu uzstājies gan kā tulks, gan (uz pilnvaras pamatojuma) kā atbildētāja pārstāvis-advokāts.

Kā Austrālijā atļauts, kopš 1992. gada darbojos ne tikai kā advokāts bet arī kā notārs.


Visus darbus veicu personīgi.  

Tas Jums garantē ne tikai profesionālu pieeju bet arī 40+ gadu pieredzes pielietošanu!